Osijek
06:32
23°C

Godišnji plan poslovanja Zračne luke Osijek za 2024. godinu (PDF)
Srednjoročni plan poslovanja 2024. -2026. (PDF)

Godišnji plan poslovanja Zračne luke Osijek za 2023. godinu (DOCX PDF)
Srednjoročni plan poslovanja 2023. -2025. (DOCX PDF)

Godišnji plan poslovanja Zračne luke Osijek za 2022. godinu (DOCX PDF)
Srednjoročni plan poslovanja 2022. -2024. (DOCX) PDF)

Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2022. godinu (PDF DOC)
Revidirani godišnji financijski izvještaji i Bilješke za 2022. godinu (PDF DOC)
Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – Javna objava (XLS)

Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu (PDF DOC)
Revidirani godišnji financijski izvještaji i Bilješke za 2021. godinu (PDF DOC)
Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – Javna objava (XLS)

Procjena za 2021. i plan poslovanja za 2022. godinu (PDF DOC)

Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2020. godinu (PDF DOC)
Revidirani godišnji financijski izvještaji i Bilješke za 2020. godinu (PDF DOC)
Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – Javna objava (XLS)

Rebalans Kriznog plana poslovanja Zračne luke Osijek za 2020. godinu

Krizni Plan poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2020. godinu (XML)

Plan poslovanja Zračne luke Osijek za 2020. godinu (XML)

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – Javna objava

Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu

Bilješke 2019.

Godišnje izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2019. godinu

Plan poslovanja Zračne luke Osijek za 2019. godinu

Plan poslovanja Zračne luke Osijek za 2018. godinu 

Revizorsko izvješće 2018.

Financijski izvještaji i Bilješke 2018.

Godišnje izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek za 2018. godinu

Godišnje financijsko izvješće 2018.

Godišnje financijsko izvješće 2017.

Godišnje financijsko izvješće 2016.

Godišnje financijsko izvješće 2015.

Godišnje financijsko izvješće 2014.

Godišnje financijsko izvješće 2013.