Osijek
14:08
22°C

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Zračna luka Osijek uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Zračnoj luci Osijek. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: Zračna luka Osijek, P.P. 47, HR-31000 Osijek
  • na fax broj: +385 (0) 31 514-460
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: kruno.peric@osijek-airport.hr
  • donijeti osobno u upravu Zračne luke Osijek, Vukovarska 67, Osijek-Klisa, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac
  • Zakon o pravu na pristup informacijama

Službenik za informiranje: Krunoslav Perićtel: 031514498

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nabavi robe, radova i usluga (16.12.2022.)

Pravilnik o nabavi robe, radova i usluga (na snazi od 19.09.2022.)

Godišnja financijska izvješća

Antikorupcijski program

Prijavljivanje nepravilnosti

Pravo na pristup informacijama

Zapošljavanje

Sprječavanje sukoba interesa

Javna nabava

Jednostavna nabava

Javni natječaji i oglasi

Politika zaštite osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Registar ugovora

By using our website, you agree to the use of cookies.
Find out more about the purpose of using cookies, personal data collection and protection HERE. Prihvaćam