Osijek
20:54
11°C

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Zračna luka Osijek uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Zračnoj luci Osijek. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

Službenik za informiranje: Krunoslav Perićtel: +38531514498

Godišnja izvješća o provedbi ZPPI: 2022. 2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2016.

Najave i zaključci održanih sjednica NO

Zakonodavstvo

  • Zakon o zračnim lukama, Narodne novine broj 19/98, 14/11, 78/15
  • Zakon o zračnom prometu, Narodne novine broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14
  • Zakon o trgovačkim društvima, Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15
By using our website, you agree to the use of cookies.
Find out more about the purpose of using cookies, personal data collection and protection HERE. Prihvaćam