Osijek
09:07
18°C

Svaka aviokompanija ima svoja pravila o prijevozu prtljage. Prtljaga koja prelazi težinu koja je određena pravilima, u pravilu se prihvaća kao preopterećenje i dodatno se naplaćuje. Ako je prtljaga teža no što je dopušteno, višak se naplaćuje po kilogramu. Svaka veća količina, težina ili veličina prtljage mora se unaprijed najaviti prilikom rezervacije kao prekomjerna ili specijalna prtljaga.

Ručna prtljaga

Prtljaga koju putnik nosi u zrakoplov. Zrakoplovni prijevoznik određuje težinu i opseg ručne prtljage.
Kategorije predmeta koje je zabranjeno unositi u zrakoplov, osim u slučaju da je dobiveno propisno odobrenje od strane relevantnih državnih tijela su:

  • vatreno oružje i ostali predmeti koji mogu izbacivati projektile i izazvati ozbiljnu ozljedu;
  • oštri / šiljasti predmeti s oštricom ili zašiljenim vrhom koji mogu uzrokovati ozbiljne ozljede;
  • alati koji se mogu upotrijebiti za nanošenje ozbiljne ozljede ili za prijetnju sigurnosti zrakoplova;
  • tupi predmeti koji mogu uzrokovati ozbiljne ozljede kad se njima udara;
  • eksplozivi, zapaljive tvari i naprave koje mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili prijetnju sigurnosti zrakoplova;
  • kemikalije i otrovne tvari.

Upozorenje putnicima

U cilju zaštite putnika u zračnom prometu EU 2006. godine uvodi ograničenje količina tekućine koja se smije nositi u ručnoj prtljazi. Ove mjere zaštite primjenjuju se u svim zračnim lukama EU, Norveške, Islanda i Švicarske, a obvezne su i u zračnim lukama Republike Hrvatske.
U tekućine se ubrajaju: pića, ulja, parfemi, losioni, gelovi, mješavine tekućina i čvrstih tvari, sadržaji boca pod tlakom kao što su pjene za brijanje, gelovi, dezodoransi, parfemi i ostali predmeti sličnog sadržaja.

U ručnoj prtljazi mogu se nositi samo tekućine čija pojedinačna pakiranja ne prelaze zapreminu veću od 100 ml ili 100 g, spremljene u prozirnu plastičnu vrećicu sa zatvaračem. Maksimalna zapremina vrećice je 1 litra. Vrećica mora biti u potpunosti zatvorena.

Predana prtljaga

Prtljaga koju putnik predaje pri registraciji na let, a prevozi se u prtljažnom djelu zrakoplova.

Prtljaga i opasne tvari

Opasne robe su tvari i predmeti koji mogu prouzročiti značajan rizik za zdravlje, sigurnost, materijalna dobra i okoliš. Opasna roba je zabranjena za prijevoz u predanoj i ručnoj prtljazi putnika.

Izgubljena i oštećena prtljaga

Svu prtljagu koja je oštećena prilikom leta treba prijaviti Uredu za izgubljenu/nađenu prtljagu. Nepravilnosti ovog tipa moraju se prijaviti netom nakon leta. Ukoliko putnik napusti zračnu luku, te nepravilnost želi prijaviti kasnije, to na žalost neće biti moguće.

Ukoliko se radi o izgubljenoj prtljazi tj. prtljazi koja nije stigla na Zračnu luku Osijek, nakon što se ispuni zapisnik, automatski kreće i potraga za prtljagom. Putnik će dobiti jedinstveni broj zapisnika, pomoću kojeg može i sam pratiti gdje mu se prtljaga nalazi, na način da se prijavi na link za praćenje prtljage na WolrdTracer.

Za sve ostale informacije molimo da nas kontaktirate:

+385 31 514453

+385 31 514401

Ryanair

Croatia Airlines

Trade Air

 

 

 

By using our website, you agree to the use of cookies.
Find out more about the purpose of using cookies, personal data collection and protection HERE. Prihvaćam