Osijek
23:17
11°C

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na:

  1. zaštitu sukladno postupcima za prijavljivanje nepravilnosti predviđenim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, br. 17/2019)
  2. sudsku zaštitu
  3. naknadu štete
  4. zaštitu identiteta i povjerljivosti

Povjerljiva osoba i osoba za nepravilnosti u Zračnoj luci Osijek d.o.o.:
Darija Vuković, dipl.iur.
broj mobitela: 091 6002 132
adresa elektroničke pošte: povjerljiva.osoba@osijek-airport.hr
Adresa: Zračna luka Osijek, Vukovarska ulica 67, Klisa, p.p. 47, 31000 Osijek

Povjerljiva osoba u Zračnoj luci Osijek d.o.o. prati primjenu propisa kojima se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče njihovo poštivanje, zaprima prijave nepravilnosti, ispituje prijave nepravilnosti, poduzima radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, štiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta, obavještava nadležna tijela o zaprimljenim prijavama, vodi evidenciju i podnosi izvješća o zaprimljenim prijavama.

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe u Zračnoj luci Osijek d.o.o.

Prijava nepravilnosti – obrazac

By using our website, you agree to the use of cookies.
Find out more about the purpose of using cookies, personal data collection and protection HERE. Prihvaćam