Osijek
22:18
12°C

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, broj 120/16 i 114/22, u daljnjem tekstu: Zakon), Zračna luka Osijek d.o.o. kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

Adis d.o.o. Višnjevac, Eugena Kvaternika 124, OIB: 96302511488
Zajednica športskih udruga grada Osijeka, Osijek, A. Reisnera 46/a (SD “Zrinjevac”), OIB: 41954548138
Devasa d.o.o. Osijek, Biljska cesta 66, OIB: 10914422151
Sunleaf j.d.o.o. Višnjevac, Ulica Eugena Kvaternika 124, OIB: 81971265150
Eleos j.d.o.o. Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 91, OIB: 15529318242

By using our website, you agree to the use of cookies.
Find out more about the purpose of using cookies, personal data collection and protection HERE. Prihvaćam