Osijek
20:46
11°C

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA USLUGA ZRAČNE LUKE OSIJEK d.o.o.

 

ZRAČNA LUKA OSIJEK društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u zračnom prometu, Klisa (Grad Osijek), Vukovarska ulica 67, OIB: 48188420009 prikuplja osobne podatke ispitanika u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, General Data Protection Regulation, GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/2018).

 

U okviru Zračne luke Osijek d.o.o. posluje njezina podružnica Putnička agencija Zračna luka Osijek sa sjedištem u Osijeku, Trg Ante Starčevića bb (pothodnik).

 

Cilj ove Politike je pružiti svim korisnicima usluga i drugim zainteresiranim osobama sve potrebne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka.

 

U smislu ove Politike „korisnici usluga“ su:

– korisnici usluga koje pruža Zračna luka Osijek d.o.o. ili njezine podružnice ili njezini ugovorni partneri u suradnji sa Zračnom lukom Osijek d.o.o.,

– osobe koje su od Zračne luke Osijek d.o.o. zatražile ponudu za te usluge,

– osobe koje se žele informirati o tim uslugama,

– osobe koje su uputile bilo koji drugi zahtjev Zračnoj luci Osijek d.o.o. na koji nije moguće odgovoriti bez obrade osobnih podataka koji omogućuju utvrđivanje identiteta osobe,

– u smislu prikupljanja osobnih podataka putem videonadzora, sve osobe koje na prostoru Zračne luke Osijek uđu u perimetar snimanja.

 

Ova Politika se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika usluga koje prikupljamo i obrađujemo i podatke koje nam prosljeđuju naši ugovorni partneri u svrhu izvršenja usluga koje ste s njima ugovorili.

 

Način prikupljanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo na nekoliko načina:

– primanjem popunjenih obrazaca dostupnih na našoj internetskoj stranici www.osijek-airport.hr,

– primanjem Vaše pošte i elektroničke pošte,

– Vašom prijavom na naš popis primatelja newslettera,

– Vašim dolaskom na područje Zračne luke Osijek koje se štiti pomoću videonadzora,

– Vašim kontaktom s našim djelatnicima gdje osobno i izravno dajete osobne podatke radi realizacije ugovorenih usluga,

– dobivanjem Vaših podataka od naših ugovornih partnera radi realizacije ugovorenih usluga.

 

Internetska stranica, „kolačići“ i obrasci

Pregledavanjem naše internetske stranice www.osijek-airport.hr ne prikupljaju se podaci koji bi omogućili utvrđenje Vašeg identiteta.

 

Svrha naše internetske stranice je pružiti Vam sve relevantne informacije o prijevozu putnika i tereta zrakoplovom te Vas informirati o svom poslovanju i uslugama koje Vam nudimo mi ili naši partneri.

 

Naša internetska stranica može sadržavati poveznice (linkove) na internetske stranice drugih pravnih i fizičkih osoba, ali te poveznice (linkovi) služe samo za Vašu informaciju i ne snosimo odgovornost za točnost i potpunost sadržaja objavljenih na tim stranicama.

 

Kako bi naša internetska stranica radila pravilno i kako bismo ju mogli dalje unaprjeđivati i poboljšavati Vaše iskustvo pregledavanja, ta stranica mora na Vaše računalo spremiti malenu količinu informacija („kolačići“). Preko 90% svih internetskih stranica koristi takvu praksu, no obvezni smo prije spremanja „kolačića“ zatražiti Vaš pristanak. Korištenjem naše internetske stranice pristajete na uporabu „kolačića“. Blokiranjem „kolačića“ i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.

 

Na našoj internetskoj stranici dostupni su obrasci kojima Vam želimo olakšati pristup našim uslugama, postavljanje pitanja te podnošenje prigovora i pohvala. Putem tih obrazaca prikupljamo Vaše osobne podatke, ali isključivo one podatke bez kojih nismo u mogućnosti odgovoriti na Vaš zahtjev. Ti podaci mogu uključivati Vaše ime i prezime, broj telefona ili mobitela i adresu elektroničke pošte. Slanjem popunjenog obrasca nam jamčite da su podaci koji ste naveli točni te da ste nam ih dobrovoljno stavili na raspolaganje i da pristajete da se isti koriste u svrhu u koju ste ih dali.

 

Pošta i elektronička pošta

Kada nam šaljete poštu i elektroničku poštu (E-mail), molimo Vas da vodite računa o tome da nam ne dostavljate svoje osobne podatke koji nam nisu potrebni za obradu Vašeg zahtjeva.

Podatke koje ste nam dostavili, a po kojima Vas je moguće identificirati, koristit ćemo isključivo u svrhu ispunjenja Vašeg zahtjeva.

 

Prijava na popis primatelja newslettera

U svom poslovanju koristimo newslettere kojima svoje informativne i promotivne sadržaje dostavljamo zainteresiranim osobama putem elektroničke pošte.

Naše newslettere ćete dobivati isključivo ako to želite i dokle to želite. Prijavom na popis primatelja našeg newslettera pristajete da Vam ih šaljemo. Pristanak možete povući u bilo kojem trenutku pritiskom na poveznicu Ispišite se s liste primatelja, koja se nalazi u podnožju svakog newslettera, čime se odjavljujete s popisa primatelja naših newslettera i više ih nećete dobivati.

 

Videonadzor

Objekti na Zračnoj luci Osijek koji su pod videonadzorom su putnička zgrada, stajanka i cargo skladište. Svrha videonadzora je zaštita osoba i imovine. Na objektima koji su pod videonadzorom postavljene su obavijesti koje sadrže sliku i tekst kojima Vam pružamo informaciju da je prostor pod videonadzorom, podatke o nama kao voditelju obrade i podatke za kontakt putem kojeg možete ostvariti svoja prava na zaštitu osobnih podataka.

 

Izravno prikupljanje podataka u svrhu korištenja usluga

Prije ugovaranja korištenja nekih naših usluga naši djelatnici će Vas zamoliti one podatke bez kojih nismo u mogućnosti s Vama sklopiti ugovor o korištenju usluge ili Vam pružiti ugovorenu uslugu.

Ti podaci mogu biti Vaše ime i prezime, osobni identifikacijski broj, datum rođenja, kućna adresa, adresa elektroničke pošte, broj telefona, datum i ruta putovanja te broj, datum izdavanja i datum isteka putnog dokumenata (osobne iskaznice ili putovnice).

Na našim prodajnim mjestima dostupna Vam je ova Politika zaštite osobnih podataka kako biste prije davanja podatka bili upoznati sa svim bitnim informacijama vezanima uz njihovu obradu.

 

Podaci dobiveni od ugovornih partnera

Naši ugovorni partneri – zrakoplovni prijevoznici (aviokompanije) omogućuju nam obradu Vaših osobnih podataka koji su nam potrebni kako bismo Vas registrirali kao putnika za određeni let zrakoplovom.

To mogu biti podaci o Vašem imenu i prezimenu, spolu i potrebi za dodatnom pomoći za putovanje (poteškoće u kretanju, oštećenje sluha, oštećenje vida i slično).

 

Pohranjivanje osobnih podataka

Vaše podatke pohranjujemo do trenutka ispunjenje svrhe obrade, osim podataka koji se dalje obrađuju u svrhe arhiviranja u javnom interesu (izdani računi, sklopljeni ugovori).

Snimke videonadzora čuvaju se 30 dana i nakon toga se automatski brišu.

Podatke dobivene od ugovornih partnera u svrhu Vaše registracije kao putnika za određeni let zrakoplovom ne pohranjujemo te nam nakon odjave iz aplikacijskog sustava zrakoplovnog prijevoznika više nisu dostupni.

 

Prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama

Vaše podatke nećemo prosljeđivati trećim osobama bez Vašeg dopuštenja.

Naša podružnica Putnička agencija Zračna luka Osijek ne smatra se trećom osobom jer posluje u okviru Zračne luke Osijek d.o.o. i nije posebna pravna osoba.

Ako je nužno prosljeđivanje Vaših podataka trećoj strani u svrhu pružanja tražene usluge, o tome ćemo Vas obavijestiti prilikom uzimanja vaših osobnih podataka (npr. zrakoplovnim prijevoznicima, osiguravajućim kućama, putničkim agencijama koji su odgovorni organizatori puta).

 

Prodaja i iznajmljivanje osobnih podataka

Vaše podatke nećemo prodavati niti iznajmljivati trećim osobama.

 

Čuvanje osobnih podataka

Vaše osobne podatke štitimo od neovlaštenog pristupa, uporabe ili otkrivanja. Prikupljene osobne podatke čuvamo primjenjujući odgovarajuće tehničke, organizacijske i proceduralne mjere kako bismo spriječili neovlašteni pristup tim podacima i osigurali da se koriste u skladu s ovom Politikom zaštite osobnih podataka i mjerodavnim propisima.

Pristup osobnim podacima ograničavamo na naše ovlaštene zaposlenike, kojima su ti podaci potrebni za postizanje svrhe radi koje se prikupljaju, odnosno za obavljanje njihovih dužnosti i koji su upoznati s pravilima zaštite tih podataka.

Kako biste ostvarili svoja prava na zaštitu Vaših osobnih podataka (pravo na informiranje, pravo pristupa, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničavanje obrade, pravo na prijenos podataka, pravo na prigovor, prava vezana uz automatsko donošenje odluka i profiliranje), možete nam se obratiti putem elektroničke pošte na adresu data.protection@osijek-airport.hr. Uložit ćemo razumne napore da prilikom odgovora na Vaš zahtjev potvrdimo Vaš identitet u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.

Zadržavamo pravo promjene ove Politike zaštite osobnih podataka te Vas molimo da povremeno provjerite njezin objavljeni sadržaj kako biste bili pravovremeno informirani o svim promjenama.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Darija Vuković

031 514410

darija.vukovic@osijek-airport.hr

By using our website, you agree to the use of cookies.
Find out more about the purpose of using cookies, personal data collection and protection HERE. Prihvaćam